Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Delteks Sp. z o.o. ul. Topolowa 8/37, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:
1. Listownej – na adres ul. ul. Topolowa 8/37, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
2. Telefonicznej pod numery wskazane na stronie internetowej Delteks Sp. z o.o. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i okresach czasu:
1. Aby rozpatrzyć Twój wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia lub wynajmu samochodu lub innych usług z oferty Delteks Sp. z o.o. - przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, do realizacji obowiązków ustawowych oraz do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów;
2. Aby zrealizować działania niezbędne do wykonania usług j.w. - przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją postanowień umowy;
3. Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, którymi w szczególności są: udzielanie odpowiedzi na wystąpienia uprawnionych organów, realizacja obowiązków dla celów podatkowych czy zapewnienie bezpieczeństwa transakcji – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
4. Aby realizować nasze usprawiedliwione interesy, takie jak dochodzenie roszczeń i obrona praw, uzyskanie finansowania, czy zapobieganie oszustwom - nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach, albo takie jak przesyłanie reklam pocztą tradycyjną – do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
5. Aby prowadzić za Twoją zgodą kampanie reklamowe i inne działania marketingowe własne oraz dotyczące podmiotów współpracujących - do momentu wycofania Twojej zgody.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:
1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, windykacyjnych, prawnych, archiwizacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi poleceniami;
2. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:
1. Prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
3. Jeżeli przetwarzamy dane za Twoją zgodą - masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
4. Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji na Państwa rzecz określonych usług lub towarów oferowanych przez Delteks Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pliki cookies

Nasza używa cookies - niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i przechowywanych przez Twoją przeglądarkę WWW. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z naszą stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają tym korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie, dacie i lokalizacji.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony WWW, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Na naszej witrynie wykorzystujemy tylko „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Narzędzie Google Analytics, z którego nasza strona WWW korzysta nie przechowuje danych które umożliwią Google identyfikację osób (np. nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego czy adres e-mail), ani takich, które trwale identyfikują konkretne urządzenie (np. niepowtarzalny identyfikator telefonu komórkowego, którego nie można zresetować).